top of page

Käyttöehdot ja tietosuojaseloste

Päivitetty 19.10.2022

Käyttöehdot

Metsä ja Puut -metsätila-arvio (jäljempänä "raportti") sisältää metsätilan markkina-arvon, summa-arvon ja tuottoarvon. Raportti tilataan etsimällä haluttu metsätila kiinteistötunnuksella, osoitteella tai kartalta, ja lataamalla raportin. Tilatut raportit laskutetaan vuosineljänneksittäin ja kuten on määritelty tilaajasopimuksessa.


Metsätila-arvio perustuu Suomen Metsäkeskuksen keräämään Metsään.fi mittausdataan, sekä ajantasaiseen markkina-aineistoon. Näiden avulla Metsä ja Puut antaa tarkan ja luotettavan arvion useimpien metsätilojen arvosta. Metsään.fi-mittausdatan laatuseloste. Raportti on saatavilla kiinteistöille, joiden metsäpinta-ala on korkeintaan 200 ha. Tilaajalla ei ole raporttien jälleenmyyntioikeutta.


Metsä ja Puut -metsätila-arvion on toteuttanut AFRY.

Metsätila-arviossa esitetyt arvot, määrätiedot ja ennusteet ovat suuntaa antavia arvioita, eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi yksinomaisena perusteena missään taloudellisessa päätöksenteossa. Arviot perustuvat Metsään.fi -palvelussa esitettyihin metsävaratietoihin tai tilaajan itse syöttämiin metsävaratietoihin. AFRY ei vastaa esitettyjen arvioiden laadusta, oikeellisuudesta eikä mahdollisten arvioissa olevien virheiden, puutteiden tai muiden epätarkkuuksien seurauksena arvion käyttäjille tai muille mahdollisesti aiheutuvista välittömistä taikka välillisistä vahingoista.

Tietosuojaseloste

AFRY on sitoutunut noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR), jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa.

 

Tämä tietosuojailmoitus antaa asiakkaalle kuvauksen AFRYn ylläpitämän Metsä ja Puut -palvelun tavasta käsitellä hänen tietojaan. Se koskee kaikkia verkkosivustoja, sovelluksia, palveluita ja toimintoja, joita Metsä ja Puut -sovellus tarjoaa.

 

Rekisterinpitäjä

 

AFRY AB (Corp. no 556120-6474)

privacy@afry.com

Lisätietoja englanniksi osoitteessa https://afry.com/en/privacy-notice 

 

Mitä tietoja Metsä ja Puut -palvelu käsittelee?

Metsä ja Puut -palvelu kerää asiakkaistaan seuraavia tietoja: sähköpostiosoite, ostotapahtumien tiedot.

 

Mihin Metsä ja Puut -palvelu käyttää keräämiään tietoja?

Metsä ja puut -palvelu käsittelee asiakkaan tietoja kaikkia sovellettavia tietosuojalakeja noudattaen. Henkilötietojen käsittelyssä huomioimme tietosuojaoikeuksiin liittyvät periaatteet. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan tässä tietosuojailmoituksessa asiakkaille selostettuihin tai tietojen keruun yhteydessä mainittuihin tarkoituksiin. Näitä ovat pääasiassa ostotoimintojen toteutus.

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen).

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Kenelle asiakkaan tietoja luovutetaan?

Metsä ja Puut -palvelu luovuttaa asiakkaan tietoja edelleen ainoastaan siinä tapauksessa, että suomalainen tai eurooppalainen tietosuojalainsäädäntö sen sallii.

 

Mitä tietosuojaoikeuksia asiakkaalla on?

Asiakkaalla on vastaavien lakisääteisten edellytysten täyttyessä seuraavat lakisääteiset tietosuojaoikeudet:

- pääsy henkilötietoihin (GDPR, 15 artikla)

- oikeus tietojen poistamiseen (GDPR, 17 artikla)

- oikeus tietojen oikaisemiseen (GDPR, 16 artikla)

- oikeus käsittelyn rajoittamiseen (GDPR, 18 artikla)

- oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (GDPR, 20 artikla)

- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (GDPR, 77 artikla)

- oikeus peruuttaa suostumus (GDPR, 7 artikla 3 kohta) sekä

- oikeus vastustaa tiettyjä käsittelytoimenpiteitä (GDPR, 21 artikla).

 

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen info@simosol.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Milloin asiakkaan tiedot poistetaan?

Säilytämme asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyihin tarkoituksiin, erityisesti sopimuspohjaisten ja lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseen. Tarvittaessa säilytämme asiakkaan henkilötietoja myös muihin tarkoituksiin, jos ja niin kauan kuin laki sen meille sallii tiettyjä tarkoituksia varten, mukaan lukien oikeuksiemme puolustamiseen.

 

Miten Metsä ja Puut -palvelu suojelee asiakkaan tietoja?

Asiakkaidemme henkilötiedot välitetään turvallisesti salattuina. Tämä koskee sekä asiakkaan tilaus- että sisäänkirjautumistietoja. Käytämme tähän tarkoitukseen SSL-koodausjärjestelmää (Secure Socket Layer). Lisäksi olemme suojanneet verkkosivustomme ja muut järjestelmämme teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä asiakkaiden tietojen katoamista, tuhoutumista, väärinkäyttöä, muuttamista ja valtuuttamattomien henkilöiden toimesta tapahtuvaa levittämistä vastaan.

 

Evästeiden käyttö ja kävijäseuranta

Metsä ja Puut -palvelu kerää tietoa sivustonsa käyttäjistä Google Analytics -palvelun (jäljempänä "analytiikkapalvelut") sekä evästeiden välityksellä. Tietoja kerätään verkkosivujen kehittämistä sekä mainostamista varten ja käyttökokemuksen parantamiseksi.

 

Seurannan toteuttamiseksi analytiikkapalvelut käyttävät evästeitä, joiden avulla verkkosivustomme tunnistaa tietokoneesi, kun palaat näille verkkosivuille tai selailet niitä. Analytiikkapalvelujen avulla sivujen käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Tällaisia tietoja ovat kävijämäärät, käyttömaa, käyttöaika ja käytetty selain sekä sisällöt, joissa kävijä on vieraillut ja miltä sivulta kävijä on siirtynyt palveluun. Analytiikkapalveluihin tallennettujen tietojen avulla yksittäinen käyttäjä yksilöidään, mutta tietojen avulla tätä ei voida yhdistää luonnolliseen henkilöön.

 

Lisätietoa Google Analytics -palvelusta on saatavilla osoitteessa http://www.google.com/analytics/

 

Eväste on käyttäjän selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron. Evästeisiin tallentuva tieto on siis nimetöntä, eikä käyttäjää voi tietojen perusteella yksilöidä. Eväste ei myöskään vahingoita päätelaitetta. Osa evästeistä liittyy sivuston toiminnallisuuksiin, kuten graafisen tai tekstiversion valintaan ja fonttikoon suurentamiseen, osa sivuston käytön tilastointiin.  Voit kuitenkin halutessasi rajoittaa tai kieltää evästeiden vastaanoton sivustolle tullessasi, tai myöhemmin selaimen asetuksia muuttamalla. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita joissakin toiminnallisuuksissa, eikä ole suositeltavaa.

 

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.

bottom of page