top of page

Tuottoarvo

Tuottoarvo perustuu metsätilan odotetuille tuotoille, jotka koostuvat tulevista nettokassavirroista. Metsä ja Puut -palvelussa kassavirrat perustuvat tuleviin puunmyyntituloihin, sekä erilaisiin kuluihin. Tuleviin tuloihin liittyy kuitenkin erilaisia epävarmuuksia, joka huomioidaan diskonttaamalla tulevat kassavirrat nykyhetkeen. Tulevia puunmyyntituloja arvioidaan puuston kasvumalleilla, jotka ennustavat puuston tulevaa kasvua. Metsänhoidolliset työt, kuten maanmuokkaus, metsän istuttaminen hakkuiden jälkeen ja taimikoiden hoito aiheuttavat kuluja, jotka myös huomioidaan laskelmissa. Lisäksi tuottoarvolaskelma huomioi muut metsien käyttöön liittyvät kulut, kuten teiden ylläpidon, metsävakuutukset sekä hallinnolliset kulut.

Tree Stump

Lue lisää eri menetelmistä

Metsä ja Puut metsätila-arvio sisältää tuottoarvon lisäksi myös markkina-arvon ja summa-arvon. Lue vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin alla olevasta linkistä!

bottom of page