top of page

Marknadsvärdet

Marknadsvärdet grundar sig på realiserade försäljningar av liknande skogsfastigheter i området. Metsä ja Puut -tjänstens försäljningsprismaterial täcker ca 90 % av den fria handeln med skogsfastigheter och erbjuder på så sätt ett utmärkt jämförelsematerial för beräkning av marknadsvärdet. Metsä ja Puut -tjänstens marknadsprismodell strävar efter att jämföra med försäljningar i närområdet genom att utnyttja uppgifter om skogsfastighetens läge. Av försäljningarna i närområdet väljer man att jämföra med sådana som har liknande skogsbestånd och växtplats för att få en prognos för marknadspriset.

Tree Stump

Läs mer om de  olika metoderna

bottom of page