top of page

Summeringsvärdet

Summeringsvärdet är en vanlig metod för att beräkna värdet på skogsfastigheter. Summeringsvärdet består av värdet på jordmån, trädplantor och träd, samt det s.k. förväntade värdet. Summeringsvärdets komponenter hämtas från tabeller, vilket gör att metoden är lätt att använda. Å andra sidan ingår i summeringsvärderingsmetoden olika slag av korrigeringskoefficienter (bl.a. korrigering av totalvärdet), som kräver kunskap av användaren. Summeringsvärdets popularitet beror särskilt på att metoden är flexibel och lätt att använda.

Tree Stump

Läs mer om de  olika metoderna

bottom of page